Målare BRF Göteborg

Anlita målare till er BRF i Göteborg

Vi har lång erfarenhet av att arbeta för olika bostadsrättsföreningar med målning, renovering och underhåll. Ett flerfamiljshus utsätts ofta för hårt slitage och behöver ses över regelbundet. Vi kan hjälpa BRF:er och fastighetsägare att upprätta ett långsiktigt underhåll med besiktning, åtgärdsplan, upphandling, utförande samt slutbesiktning. Det ger er en bra överblick på de insatser och kostnader som förväntas uppkomma i framtiden och borgar för en trygg och ansvarsfull fastighetsskötsel. 

Fyll i vårt formulär om ni är intresserad av att anlita oss!


målare brf Göteborg

Måla trapphus och gemensamma utrymmen

På vår målerifirma har vi kunskap och erfarenhet av att måla trapphus från olika epoker. Vi kan med varsam hand renovera och restaurera trappuppgångar med stuckaturer, gips och andra ömtåliga material. 

Ett trapphus får vara med om mycket. När flertalet människor brukar det dag efter dag blir det repor och märken på väggarna. Då trappuppgången för de allra flesta är det första intrycket man får av ett hus är det viktigt att det känns trivsamt och välskött. Det ger de som bor och arbetar i fastigheten en större trygghet då ordnade miljöer ofta borgar för mindre skadegörelse och andra ovälkomna aktiviteter. 

Vi målar alla typer av inomhusmiljöer i flerfamiljshus såsom tvättstugor, korridorer och förrådsutrymme. Behöver ni råd om färg eller kulör hjälper vi gärna till. 

Fasad- och fönstermålning på flerfamiljshus

Fasaden är det som hindrar fukt och väta från att tränga in i fastigheten. Färgen på fasaden är den första barriären mot väder och vind. Det är därför viktigt att kontinuerligt måla och underhålla fasaden så att den behåller sin motståndskraft. Träfasader behöver målas ungefär vart 10-15 år, sydväggen något oftare än så. Puts- och tegelfasader samt husgrunder klarar sig ofta i 40 år utan renovering så länge det inte syns sprickor eller andra skador på fasaden.  Vi hjälper er att måla och underhålla er fasad. Hos oss finns kunskap och erfarenhet av att måla och renovera puts-, tegel- och träfasader.

Även fönster har en viktig roll och är ofta mer ömtåliga än själva fasaden då de även skall ha andra egenskaper än att just hålla ute nederbörd.  Fönster finns i flertalet material men det är främst träfönster som behöver målas och ses över regelbundet för att de skall hålla. Vi renoverar och gärna era träfönster. Äldre fönster gjorda av kärnvirke och mycket hållbara om de bara tas omhand på rätt sätt. Om fönstren drabbats av röta byter vi ut de delar som är skadade. Har ni fönster i ett annat material kan vi även hjälpa er med råd kring hur dessa ska behandlas.

Helhetslösningar för BRF:er

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening innebär mycket arbete och ansvar. Vi kan avlasta er genom att hjälpa er med hela eller delar av fastighetsskötseln. På vår firma har vi kunskap om hur man besiktigar, planerar, upphandlar och verkställer det underhåll som en byggnad behöver. 

Till det arbetet som vi själva inte kan utföra anlitar vi utomstående aktörer. Vår kunskap inom byggbranschen gör att vi på ett effektivt sätt kan sköta upphandlingen och hitta seriösa hantverkare till arbetet. 

Kontakta oss för fråga mer om hur vi arbetar med fastighetsskötsel eller boka ett möte!

Vi kan måleri!